เกี่ยวกับเรา บริษัท เซาท์เทิร์น ซีเคียวริตี้ ซิสเต็ม จำกัด

 

          บริษัท เซาท์เทิรน์ ซีเคียวริตี้ ซิสเต็ม จำกัด เป็นผู้นำเข้าระบบกล้องวงจรปิด และ อุปกรณ์เสริม โดยได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2544 ได้ดำเนินธุรกิจในด้านคอมพิวเตอร์ โดยการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ให้กับหน่วยภาครัฐ และเอกชนอาทิ เช่น กระทรวง ICT กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และบริษัทเอกชนอีก มากมายในปีพ.ศ.2551 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 10 ล้านบาท และได้ขยาย ธุรกิจทางด้านระบบรักษา ความปลอดภัยแบบครบวงจร มีการขยายสาขาเพิ่มตาม ภูมิภาคต่างๆให้ครอบคุมทั่วประเทศ เพื่อให้ความสะดวกแก่ตัวแทนจำหน่ายจึงทำให้ บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากทาง บริษัท โรเบิร์ตบ๊อช จำกัด ประเทศเยอรมณี ให้เป็นผู้กระจายสินค้า(Distributor) ในกลุ่มสินค้าระบบกล้องวงจรปิดอีกหลายแบรนด์ ชั้นนำของโลกอาทิ เช่น Avtech CNB Arlotto ฯลฯ ทางบริษัทฯมีนโยบาย ที่ชัดเจนในการพัฒนา ด้านการรักษาความปลอดภัยทางด้านระบบกล้องวงจรปิดอย่าง จริงจังและทุ่มเท โดยทางบริษัทฯมีห้องทดลองด้านระบบกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะและ มีรถบริการนอกสถานที่และเจ้าหน้ากว่า 50 คน คอยให้บริการโดยเฉพาะจึงทำให้ลูกค้า

          มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าที่ดีที่สุดและมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานในราคาที่ไม่แพง บริษัทฯเชื่อว่าการบริการที่ดีก่อนและหลังการขาย เป็นหนึ่งในปรัชญาในการดำเนิน ธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ทางบริษัทฯยังพยายามสรรหาสินค้าคุณภาพ จากพันธมิตร ธุรกิจ เพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่ดีเลิศสำหรับลูกค้า จากประสบการณ์การทำงาน ทางธุรกิจด้านไอทีมานานหลายปี เราตระหนักว่าสินค้าหลายชิ้นที่เราจัดหาให้ลูกค้าเพื่อ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทฯจึงเน้นสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้ใช้งาน สินค้าและบริการของทางบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทฯจึงเน้นสินค้าที่มี คุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าทุกท่าน ได้ใช้งานสินค้าและบริการของทางบริษัทฯให้เกิด ประโยชน์ สูงสุดในด้านต่างๆ ของธุรกิจและลูกค้าเป็นสำคัญ